نمایش یک نتیجه

بویلر (دیگ ) بخار تک کوره

استاندارد طراحی: BS 2790-1992 •استاندارد مواد مصرفی: BS 1501-151 GR 340A BS 3059 Part 1 H.F.S BS 3602 GR.23 Or 27 HF.S •ظرفیت: از 300 تا 15000 کیلوگرم بر ساعتفشار کاری: تا 450 پوند به اینچ مربع یا مطابق خواسته مشتریفشار تست هیدرواستاتیک: 1/5 مساوی فشار طراحیدمای بخار: در فشار 150 پوند بر اینچ مربع بخار اشباع شده با دمای 185 درجه سانتی‌گرادنوع مشعل: تک سوخته، دو سوخته، سه سوختهنوع سوخت: گازوئیل، مازوت، گاز