نمایش یک نتیجه

سرشیلنگی 1/4-1 به 1/4-1 برنجی

  • سرشیلنگی 1/4- 1 در 1/4 -1
  • برنجی
  • رزوه بیرون دنده : G 1-1/4
  • دنباله شیلنگ خور : 31 mm
  • نوع رزوه :BSPP