نمایش یک نتیجه

هواساز – تهویه

هواساز لنزور در ظرفیت های درخواستی کارفرما طراحی و ساخته می گردد . این دستگاه قابلیت کارکرد در شرایط مختلف را دارا بوده و به عنوان پنل داخلی دستگاه های سرمایشی و گرمایشی مورد استفاده قرار می گیرد .