نمایش یک نتیجه

روف تاپ پکیج لنزور

پکیج روفتاپ لنزور  LENZOR PLUS Plus

پکیج روف تاپ لنزور  LENZOR PLUS Plus  در ظرفیت های 20 ، 25 و 30 تن تبرید تولید میشوند . این پکیج قابلیت کارکرد در شرایط حاره ای را دارا بوده  و دارای کمپرسور کوپلند و دانفوس می باشد .