نمایش یک نتیجه

پکیج گرمایشی استخر خزر منبع بندر مدل KM-50

  1. حجم منبع انبساط: 24 لیتر
  2. سایز ورودی خروجی استخر: 1/2 1 اینچ
  3. سطح حرارتی کویل مبدل: 10 فوت مربع
  4. حجم استخر سرپوشیده قابل گرمایش: 60 متر مکعب
  5. قیمت پیشنهادی با مشعل گازسوز است